Hallitukseen haku

Miten voin hakea JES:n hallitukseen? Mitä vaiheita hakuprosessi sisältää ja miten lopulliset valinnat tehdään? Tässä tekstissä kerrotaan kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää JES:n hallitushausta.

 

Hakuprosessi koostuu kokonaisuudessaan kolmesta vaiheesta, joista kerrotaan tarkemmin listauksen alapuolella.

Hallitushaun prosessi

1. 

Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen

27.10.-3.11.21

2.

Henkilökohtaiset haastattelut

3.

Syyskokous

 17.11.2021

Sähköinen hakulomake

 • Hallitushaun alkaessa hakijat hakevat vastuutehtäviin sähköisen hakulomakkeen kautta.
   

 • Hakulomake koostuu yhteystietojen keräämisestä sekä avoimista kysymyksistä. Lomakkeella kartoitetaan, mistä tehtävistä hakija on kiinnostunut. Hakijat voivat myös ilmoittaa hakevansa täysin uuteen tehtävään, jota ei istuvasta hallituksesta löydy.
   

 • Hakijat merkitsevät tärkeysjärjestykseen ne pestit, joita he haluavat hakea.

Haastattelut

 • Sähköisen hakulomakkeen sulkeuduttua kaikille hakijoille pidetään haastattelut istuvan puheenjohtajan ja tulevan vuoden puheenjohtajaehdokkaiden toimesta.
   

 • Puheenjohtajaehdokkaat luovat kukin oman ehdotuksensa tulevan hallituksen rakenteesta ja pestinhaltijoista haastatteluiden perusteella ja esittelevät ne syyskokouksessa.
   

 • Lopullinen hallituskokoonpano valitaan syyskokouksessa. Kaikilla paikalla olevilla JES:n jäsenillä on äänioikeus syyskokouksessa.

Syyskokous

 • Syyskokouksessa voi asettua ehdolle, vaikkei olisikaan hakenut vastuutehtäviä sähköisellä lomakkeella tai käynyt haastattelussa.
   

 • Ensimmäisenä valitaan hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajaehdokkailla on kaikilla omat puheenvuoronsa, jossa ehdokkaat esittäytyvät ja esittelevät oman ehdokaslistansa. Ehdokaslista sisältää hallituksen rakenteen ja pestinhaltijat.
   

 • Puheenjohtajan valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, ehdottomalla äänten enemmistöllä.

 • Puheenjohtajan valinnan jälkeen valitaan varapuheenjohtaja, talousvastaava sekä sihteeri käyttäen pohjaesityksenä valitun puheenjohtajan ehdokaslistaa.

 • Sääntömääräisten pestien valinnan jälkeen päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä pestit, mutta ei kuitenkaan hallitukseen valittavia henkilöitä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, talousvastaavan sekä sihteerin lisäksi 1-11 varsinaista jäsentä.

  • Valitun puheenjohtajan ehdokaslista toimii pohjaesityksenä. Äänivaltaiset voivat tehdä muutosehdotuksia kyseiseen esitykseen.​

  • Valitulla puheenjohtajalla on mahdollisuus tehdä muutoksia ehdotukseensa hallitukseen valittavista henkilöistä, jos hallituksen kokoonpano muuttuu hänen pohjaesityksestään.

 • Valitaan henkilöt edellä päätettyihin pesteihin.

  • Pestit käydään valitun puheenjohtajan pohjaehdotuksen mukaisessa järjestyksessä.​

  • Jokaisella halukkaalla pestinhakijalla on oikeus esittäytyä, ja hänelle voidaan esittää kysymyksiä ennen äänestystä.

  • Kysymysten jälkeen äänestetään. Mikäli pohjaesityksestä löytyvään pestiin valitaan kaksi tai useampi henkilöä, on mahdollista äänestää kaikista valittavista henkilöistä yhdellä kertaa. Äänivaltaiset saavat tällöin äänestää yhdellä kertaa useampaa henkilöä. Valittava henkilömäärä pohjautuu päätettyyn hallituksen kokoonpanoon. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan.

 • Jos äänestys päättyy tasan, valinta suoritetaan arvalla.